skip to Main Content

Visie

Voor ons is geen opgave hetzelfde; al luisterend naar veranderde inzichten, creëren wij vernieuwende oplossingen, passend in de context van plaats en tijd en in het beeld van de opdrachtgever. Onze vormen en sferen ontstaan telkens opnieuw door analyse van de wensen van de opdrachtgever, door de invloed van de omgeving en de afweging van de mogelijke oplossingen van de opdracht.

Bureau

Ons bureau heeft een veelzijdige ervaring met diverse soorten gebouwen zoals zorgcentra, scholen, kantoren, winkels, bedrijfsgebouwen en woningen.
Ook hergebruik van gebouwen, renovatie en restauratie behoren tot ons opdrachtenpakket.

Naast dit brede ervaringsspectrum hebben wij ons gespecialiseerd in de gezondheidszorg (verpleeghuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, lichamelijke en verstandelijke gehandicaptenzorg en ziekenhuiszorg).
Ook in de scholenbouw en de industriële sector hebben wij ons meer dan gemiddeld bekwaamd.

Tevens werken wij samen met bureaus voor bouwmanagement en project-begeleiding.

Onze specialisaties houden wij in stand door de ontwikkelingen in de verschillende sectoren bij te houden.
Ook door zitting te nemen in maatschappelijke organisaties, die hierop betrekking hebben, verrijken wij onze deskundigheid.

Wim-Jan Dijk

Functie: Architect

Sinds 2002 ben ik als architect en mede-eigenaar verbonden aan ons bureau. Daarvoor was ik als architect werkzaam bij Wiegerinck Architecten Naast de onderwijssector heb ik veel ervaring opgedaan in de huisvesting van ouderen en mensen met een beperking. Die ervaring wil ik graag inzetten om, al luisterend naar de ideeën van opdrachtgevers, nieuwe oplossingen aan te dragen. Altijd met de vraag in het achterhoofd; zou ik er zelf in willen wonen en werken. Het resultaat van die gezamenlijke inspanningen moet mensen gelukkiger maken; uw zorg is dus  mijn zorg.

E-mail: dijk@heldoornruedisulj.nl
LinkedIn profiel: wim-jan-dijk

Jaap Ruedisulj

Functie: Architect

Kan één persoon zowel een staalfabriek als een kinderdagverblijf ontwerpen? Kan één persoon zich in rationele productieprocessen verdiepen en tegelijk oog hebben voor de leefwereld van kleuters? Dat is mijn uitdaging als architect. Misschien maakt mijn dubbele achtergrond van zowel literatuurwetenschapper als bouwkundig ingenieur wel dat ik mij happy voel in deze spagaat.

Sinds ik als architect werkzaam ben, heb ik altijd voor zowel ondernemingen als voor sociaal- maatschappelijke instellingen gewerkt. De combinatie van nuchtere zakelijkheid en empathisch vermogen blijkt naar beide kanten succesvol te zijn. Vanuit mijn opvoeding heb ik affiniteit met het bedrijfsleven, en ik voel bestuurlijke verantwoordelijkheid. Naast mijn werk heb ik altijd verschillende bestuursfuncties bekleed in maatschappelijke organisaties, zoals scholen, welzijnsinstellingen, sportverenigingen en de BNA.

E-mail: ruedisulj@heldoornruedisulj.nl
LinkedIn profiel: jaap-ruedisulj

Gert van Rijssen

Functie: Projectmanager

Het is inspirerend en bij elk project een uitdaging om samen met de opdrachtgever de huisvestingsvraagstukken te organiseren, te structureren en te vertalen naar een concreet plan, binnen de mogelijkheden en kaders van tijd en geld. Na mijn studie aan de Technische Universiteit in Eindhoven (1983) heb ik diverse cursussen op het gebied van bedrijfskunde en projectmanagement gevolgd. Vanaf 2006 werk ik als projectmanager bij Heldoorn Ruedisulj Architecten en ben mede-eigenaar.

E-mail: vanrijssen@heldoornruedisulj.nl
LinkedIn profiel: gertvanrijssen

DNR

Onze opdrachten worden uitgevoerd volgens de DNR 2011
(De Nieuwe Regeling)

Lidmaatschappen

– BNA (Bond van Nederlandse Architecten)
– Friese Bouwkring
– Commerciële Club Leeuwarden
– OZL (Ondernemingsvereniging Zakenhart Leeuwarden
– Friese Bouwsociëteit
– Vereniging Bohemia

Ontstaan

Heldoorn Ruedisulj Architecten is in 2007 ontstaan uit de fusie van twee gerenommeerde Leeuwarder architectenbureaus: Architectenbureau Heldoorn en Ruedisulj Architecten, voortgekomen uit de bureaus Gros en Heldoorn resp. Nieuwland en Van der Vegte.

Visie

Voor ons is geen opgave hetzelfde; al luisterend naar veranderde inzichten, creëren wij vernieuwende oplossingen, passend in de context van plaats en tijd en in het beeld van de opdrachtgever. Onze vormen en sferen ontstaan telkens opnieuw door analyse van de wensen van de opdrachtgever, door de invloed van de omgeving en de afweging van de mogelijke oplossingen van de opdracht.

Bureau

Ons bureau heeft een veelzijdige ervaring met diverse soorten gebouwen zoals zorgcentra, scholen, kantoren, winkels, bedrijfsgebouwen en woningen. Ook hergebruik van gebouwen, renovatie en restauratie behoren tot ons opdrachtenpakket. Naast dit brede ervaringsspectrum hebben wij ons  gespecialiseerd in de gezondheidszorg (verpleeghuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, lichamelijke en verstandelijke gehandicaptenzorg en ziekenhuiszorg). Ook in de scholenbouw en de industriële sector hebben wij ons meer dan gemiddeld bekwaamd.

Tevens werken wij samen met bureaus voor bouwmanagement en project-begeleiding. Onze specialisaties houden wij in stand door de ontwikkelingen in de verschillende sectoren bij te houden. Ook door zitting te nemen in maatschappelijke organisaties, die hierop betrekking hebben, verrijken wij onze deskundigheid.

Wim-Jan Dijk

Functie: Architect

Sinds 2002 ben ik als architect en mede-eigenaar verbonden aan ons bureau. Daarvoor was ik als architect werkzaam bij Wiegerinck Architecten Naast de onderwijssector heb ik veel ervaring opgedaan in de huisvesting van ouderen en mensen met een beperking. Die ervaring wil ik graag inzetten om, al luisterend naar de ideeën van opdrachtgevers, nieuwe oplossingen aan te dragen. Altijd met de vraag in het achterhoofd; zou ik er zelf in willen wonen en werken. Het resultaat van die gezamenlijke inspanningen moet mensen gelukkiger maken; uw zorg is dus  mijn zorg.

Jaap Ruedisulj

Functie: Architect

Kan één persoon zowel een staalfabriek als een kinderdagverblijf ontwerpen? Kan één persoon zich in rationele productieprocessen verdiepen en tegelijk oog hebben voor de leefwereld van kleuters? Dat is mijn uitdaging als architect. Misschien maakt mijn dubbele achtergrond van zowel literatuurwetenschapper als bouwkundig ingenieur wel dat ik mij happy voel in deze spagaat.

Sinds ik als architect werkzaam ben, heb ik altijd voor zowel ondernemingen als voor sociaal- maatschappelijke instellingen gewerkt. De combinatie van nuchtere zakelijkheid en empathisch vermogen blijkt naar beide kanten succesvol te zijn. Vanuit mijn opvoeding heb ik affiniteit met het bedrijfsleven, en ik voel bestuurlijke verantwoordelijkheid. Naast mijn werk heb ik altijd verschillende bestuursfuncties bekleed in maatschappelijke organisaties, zoals scholen, welzijnsinstellingen, sportverenigingen en de BNA.

Gert van Rijssen

Functie: Projectmanager

Het is inspirerend en bij elk project een uitdaging om samen met de opdrachtgever de huisvestingsvraagstukken te organiseren, te structureren en te vertalen naar een concreet plan, binnen de mogelijkheden en kaders van tijd en geld. Na mijn studie aan de Technische Universiteit in Eindhoven (1983) heb ik diverse cursussen op het gebied van bedrijfskunde en projectmanagement gevolgd. Vanaf 2006 werk ik als projectmanager bij Heldoorn Ruedisulj Architecten en ben mede-eigenaar.

DNR

Onze opdrachten worden uitgevoerd volgens de DNR 2011
(De Nieuwe Regeling)

Lidmaatschappen

– BNA (Bond van Nederlandse Architecten)
– Friese Bouwkring
– Commerciële Club Leeuwarden
– OZL (Ondernemingsvereniging Zakenhart Leeuwarden
– Friese Bouwsociëteit
– Vereniging Bohemia

Ontstaan

Heldoorn Ruedisulj Architecten is in 2007 ontstaan uit de fusie van twee gerenommeerde Leeuwarder architectenbureaus: Architectenbureau Heldoorn en Ruedisulj Architecten, voortgekomen uit de bureaus Gros en Heldoorn resp. Nieuwland en Van der Vegte.